3D YAZICI

3D printer machine is printing performance shoe in home.

Üretimde ve Her Yerde 3D Yazıcı

Bilgisayar ortamında çizimi yapılmış her çeşitten ürünün modeli saatler hatta dakikalar içinde somut nesnelere dönüştürülüp incelenebilir hale gelir.

3D yazıcılar sayesinde geleneksel yöntemlerle üretim yapılırken ihtiyaç duyulan makine, teçhizat ve işçilik ortadan kalkar. Araştırma ve geliştirme departmanlarının çoğu zaman prototipler hazırlaması gerekir.

Tipik bir kurulumda prototipler el yapımı veya tasarımcının oldukça zamanını alan kalıplardan yapılır. Tasarımcılar 3D baskı prototiplerini kullanarak hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edebilirler.

3D yazıcı teknolojisi, üretim süreçlerini direkt etkileyebilmesi ve işletmelerin daha yüksek bir performans sergilemelerine yardımcı olmaları nedeniyle çok hızlı gelişen ve büyüyen bir teknolojidir.

Standart üretim tekniklerinin imkan vermediği zor geometriler, kalıplar, içi boşluklu tasarımlar gibi ürün üretimleri 3D yazıcılar ile mümkün hale geldi. Gelecekte yapılacak birçok iyileştirme ile, 3D üretim süreci sınırsız bir ürün olasılık listesi oluşturabilir.